POLITYKA PRYWATNOŚCI oraz Regulamin Sklepu TROJANOWSCY.PL

 

Regulamin Sklepu Internetowego Wydawnictwa Pro Art na stronie internetowej trojanowscy.pl

§1 DEFINICJE

1. Sklep - sklep internetowy funkcjonujący na stronie internetowej trojanowscy.pl, zajmuje się w sprzedażą detaliczną wydawnictw muzycznych, książek związanych z muzyką, płyt CD, DVD, plików nutowych w formacie pdf, plików dźwiękowych, instrumentów muzycznych i gadżetów muzycznych. trojanowscy.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep dostępny jest pod adresem internetowym http://www.trojanowscy.pl

2. Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Sklep - Pro - Art Tadeusz Trojanowski, ul. Włościańska 79, 15 - 199 Białystok, NIP: 966-014-03-09 Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem: a. poczty tradycyjnej: Pro Art. Tadeusz Trojanowski, ul. Włościańska 79, 15 - 199 Białystok b. telefonicznie: od poniedziałku do piątku między godz. 10.00 a 17.00, pod numerami: 857416 661, 602 52 91 93 c. poczty elektronicznej: trojanowscy@interia.pl

3. Klient - oznacza każdą osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych. Jeśli klient, korzystając ze Sklepu, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest konsumentem.

4. Moje konto - osobiste konto o unikalnej nazwie zgodnej z adresem e-mail wskazanym przez Klienta w procesie rejestracji, w którym przechowywane są wszystkie dane Klienta oraz historia jego transakcji, zabezpieczone hasłem ustanawianym przez Klienta w toku rejestracji. Opcja "Moje konto" nie ma zastosowania w przypadku tzw. "zakupów szybkich", tj. bez logowania - wówczas do dokonania transakcji potrzebne jest podanie danych pozwalających na identyfikację zamawiającego: e-mail, imię, nazwisko, firma, adres, kod pocztowy, miasto, telefon komórkowy.

5. Regulamin - poniższy dokument, regulujący ogólne warunki korzystania ze oferty Sklepu.

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, który obsługuje i zarządza Sprzedawca. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zarejestrowaniem Konta w Sklepie, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki.

2. W celu zarejestrowania Konta w Sklepie lub w przypadku wykorzystania opcji zakupów szybkich Klient powinien poprawnie wypełnić w formie elektronicznej, dostępny na stronach internetowych Sklepu formularz, podając prawdziwe dane oraz dokonać akceptacji Regulaminu.

3. Klient po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, otrzyma zwrotną wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji Klienta w Sklepie wraz z linkiem umożliwiającym aktywację Konta.

§3 OFERTA, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość produktów, znajdujących się w jego ofercie.

2. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie (składając zamówienie), składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedawcę. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie zawarcia umowy na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

3. Z głównymi cechami produktów przed złożeniem zamówienia Klient może się zapoznać na stronach Sklepu dotyczących poszczególnych produktów.

4. Zamówienie towaru przez Klienta może nastąpić w formie: a. dodania właściwych towarów do Koszyka, stanowiącego element Konta oraz potwierdzenie albo kliknięcia ikony "Do koszyka" zamieszczonej przy produkcie oraz wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu; b. tzw. "szybkich zakupów" bez konieczności rejestracji konta w Sklepie poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie Sklepu, co każdorazowo wymaga od Klienta podania swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i miejsca dostawy; c. kontaktu ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej (lub telefonicznie) pod adresem lidia@trojanowscy.pl lub trojanowscy@interia.pl oraz wymianę korespondencji e-mail.

5. Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zawarcia umowy na odległość przez Sprzedawcę.

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową potwierdzenie zawarcia umowy zawierające m.in zaakceptowaną przez Klienta treść Regulaminu, listę wybranych produktów, ceny jednostkowe produktów, informacje o ewentualnie udzielonym rabacie, koszty dostawy, wartość zamówienia, adres dostawy, dane do faktury, wybraną formę płatności, inne indywidualne informacje. W przypadku braku otrzymania takiej informacji, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

7. Klient może modyfikować swoje zamówienie także po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę do momentu wysłania towaru. W celu modyfikacji zamówienia Klient powinien skontaktować się telefonicznie pod numerami 85 7416 661, 602 52 91 93 albo w drodze wiadomości e-mail pod adresem: trojanowscy@interia.pl Po zmodyfikowaniu zamówienia Klient drogą e-mailową otrzymuje ponownie potwierdzenie zmiany przedmiotu umowy zawierającym - oprócz elementów wskazanych w §3 pkt. 6 Regulaminu - wprowadzone zmiany. Od momentu zmiany zamówienia termin na jego realizację biegnie od początku. 8. Klient może anulować swoje zamówienie do momentu wysłania towaru przez Sprzedawcę.

§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, WARUNKI DOSTAWY

1. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie. Regulamin pozostaje wówczas wiążący w tym zakresie, w którym nie pozostaje w sprzeczności z w/w ustaleniami. W przypadku złożenia zamówienia, które ma charakter nietypowy z uwagi na właściwości określone przez Klienta lub ściśle związane z jego osobą, Sprzedawca może zwrócić się do Klienta z prośbą o dodatkowe potwierdzenie złożenia zamówienia.

2. Realizacja zamówienia i wysyłka produktów, jeżeli zamówiony towar został oznaczony w Sklepie jako dostępny, następuje po potwierdzeniu zamówienia w terminie wskazanym indywidualnie dla każdego z oferowanych produktów, tj. co do zasady w terminie od 2 do 21 dni roboczych. Realizacja zamówień na towary, których aktualnie brak w magazynie jest uzgadniana z klientem pocztą e-mail lub telefonicznie, przy czym termin realizacji takiego zamówienia nie przekroczy 30 dni roboczych.

3. Zamówienie więcej niż jednego towaru zostanie zrealizowane jednorazowo po skompletowaniu całości, a zatem z upływem najdłuższego czasu realizacji spośród zamówionych produktów.

4. Czas dostawy zrealizowanego zamówienia zależy od wyboru przewoźnika i jest liczony od momentu wysyłki. Dla poszczególnych przewoźników czas dostawy wynosi: a. od 2 do 5 dni - Poczta Polska; list polecony priorytetowy; b. od 2 do 3 dni - Poczta Polska; paczka pocztowa priorytetowa; c. od 1 do 2 dni - Kurier DPD; przesyłka kurierska.

5. Koszt dostawy dla różnego rodzaju opcji jest uzależniony od wagi przesyłki oraz wyboru przewoźnika:

  a. Odbiór osobisty w punkcie handlowym możliwy w godzinach od 10.00 do 17.00 - bez opłat;

  b. Poczta Polska; list polecony priorytetowy dla płatności w formie przedpłaty (przelew bankowy z góry, płatności elektroniczne PayPal: koperta A5 lub A4 do 1,5 kg - 10 zł

  c. Poczta Polska; paczka pocztowa priorytetowa dla płatności w formie przedpłaty (przelew bankowy z góry, płatności elektroniczne PayPal: paczka do 30 kg - 14 zł

  d. Poczta Polska; paczka pocztowa priorytetowa dla płatności za pobraniem (płatne przy odbiorze): paczka do 2 kg - 21 zł

  e. Kurier DHL; przesyłka kurierska dla płatności w formie przedpłaty (przelew bankowy z góry, płatności elektroniczne PayPal: przesyłka do 30 kg - 15 zł

  f. Kurier DHL; przesyłka kurierska dla płatności za pobraniem (płatność przy odbiorze): przesyłka do 30 kg - 22 zł

6. Ostateczny koszt dostawy dla opcji wybranej przez Klienta jest dodatkowo uwidoczniony w potwierdzeniu zawarcia umowy.

7. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu dostawy i jest uprawniony do anulowania zamówienia.

8. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar niedostępny w chwili otrzymania zamówienia lub oznaczony "dostępny na zamówienie", Sprzedawca powiadomi Klienta o przewidywanym terminie realizacji takiego zamówienia niezwłocznie po jego ustaleniu.

9. Za zamówienie Klient może dokonać zapłaty w następującej formie:

  a. gotówką w punkcie handlowym Sprzedawcy w przypadku odbioru osobistego;

  b. za pobraniem w gotówce kurierowi lub listonoszowi przy odbiorze towaru (dla zamówień o wartości do 1000 zł);

  c. przelewu bankowego na rachunek Sprzedawcy o numerze: 37 1060 0076 0000 3260 0038 9193 (przedpłata);

10. Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia albo przy odbiorze w przypadku wysyłki za pobraniem.

11. Warunki i możliwość wysyłki produktu poza granice Polski wymagają każdorazowo indywidualnego uzgodnienia przed złożeniem zamówienia.

12. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dostarczy dokument, potwierdzający dokonanie sprzedaży. Jeśli Klient jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT, powinien poinformować o tym Sprzedawcę w momencie złożenia zamówienia (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia) oraz przekazać Sprzedawcy dane wymagane do prawidłowego wystawienia faktury VAT.

13. W przypadku zakupu plików pdf i treści cyfrowych (w szczególności na nośnikach typu CD, DVD) zakup upoważnia do korzystania z treści cyfrowych przez Klienta dla własnego użytku, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w opisie zamieszczonym w karcie produktu, w tym także zastosowanych przez Sprzedawcę lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionych plików pdf i treści cyfrowych, ich fragmentów czy też kopii w celach komercyjnych, jak również ingerencji w integralność utworów.

§ 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca ma ustawowy obowiązek dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

2. Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Klientowi, niektóre towary mogą być objęte gwarancją. Szczegółowe prawa i obowiązki stron w ramach ww. gwarancji zawiera Oświadczenie Gwarancyjne. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie innych przepisów prawa, w tym w szczególności uprawnień z tytułu wadliwości rzeczy sprzedanej (rękojmia).

3. W razie przesłania produktu sprzedanego do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, powinien dokonać czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności przez potwierdzenie stanu przesyłki w formie odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznie zgłosić powstałą szkodę Sprzedawcy.

4. Klient może złożyć reklamację na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 2, tj. na adres Włościańska 79, 15 - 199 Białystok, lub na adres e-mail trojanowscy@interia.pl;

5. W przypadku reklamacji na podstawie gwarancji Klient powinien postępować zgodnie z informacjami zawartymi w Oświadczeniu Gwarancyjnym. W przypadku reklamacji w stosunku do Sprzedawcy, w celu przyspieszenia jej rozpoznania, Klient powinien dostarczyć odpowiednio zabezpieczony towar razem z dokumentami potwierdzającymi zakup na adres Sprzedawcy oraz wskazać swoje zastrzeżenia i żądania.

6. Jeżeli Sprzedawca nie uzna reklamacji za uzasadnioną, wówczas Sprzedawca uzgodni preferowane przez Klienta zasady wydania towaru.

§ 6. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klienta przekazywanych w związku z korzystaniem ze Sklepu.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora oraz osoby działające na jego zlecenie wyłącznie w celu należytej realizacji obowiązków wynikających z zamówień składanych przez Klienta i zawartych w ich wyniku umów. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klient ma w szczególności prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.

2. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej http://www.trojanowscy.pl

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawieraniem i realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z alternatywnych metod rozwiązania sporu - zwrócić się do właściwego organu o mediację bądź skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny. W szczególności Klient może skorzystać z pomocy Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, wystąpić o bezpłatną poradę prawną do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Konsumentów bądź organizacji konsumenckich (dla przykładu takich jak: Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Aktualne zasady dostępu i tryb postępowania przed wskazanymi organami i organizacjami są możliwe do uzyskania po nawiązaniu kontaktu z wybranym podmiotem.

§ 9. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także mając na względzie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Sprzedawca informuje, iż warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące: każde urządzenie umożliwiające uruchomienie przeglądarki internetowej, która obsługuje język JavaScript, akceptuje pliki cookies i jest regularnie aktualizowana (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLITYKA PRYWATNOŚCI TROJANOWSCY.PL

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Pro Art. Tadeusz Trojanowski, ul. Włościańska 79, 15 - 199 Białystok, NIP: 966-014-03-09, Regon: 052221640

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz otrzymywać od nas informacje dotyczące naszego Wydawnictwa Muzycznego oraz inicjatyw organizowanych przez nas, poprosimy Cię o podanie Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane będą przez nas tylko w tym celu.

Podstawa przetwarzania danych

 • . Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • . Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • . Twoja zgoda wyrażona w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • . Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • . Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych w oparciu o Twoją aktywność w Serwisie - w przypadku gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie treści marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych

W zależności od celu, w jakim dane są podawane brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie.

Możliwość cofnięcia zgody

W każdej chwili.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach Serwisu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań podejmowanych w Internecie, w tym w ramach stron internetowych Administratora, i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów. Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • . przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

lub

 • . ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem przez nas usług

lub

 • . cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

 • . dostępu do Twoich danych osobowych,
 • . ich sprostowania,
 • . usunięcia

lub

 • . ograniczenia przetwarzania,
 • . żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 • . z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
 • . jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • . są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • . umożliwiają Ci, m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu;
 • . nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz

 • . usunąć pliki cookies,
 • . blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • . zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • . statystycznych,
 • . marketingowych,
 • . udostępniania funkcji Serwisu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • . Firefox,
 • . Chrome,
 • . Safari,
 • . Internet Explorer / Microsoft Edge.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką prywatności? Napisz na adres e-mail: trojanowscy@interia.pl